Förord till SPILLD MJÖLK


Detta är en fiktiv berättelse som utspelar sig under ett turbulent bondeår, men icke desto mindre sann. För alla händelser i denna berättelse har hänt, på ett eller annat sätt. Hos en bonde nära dig. Det är ett förtryck som pågår i det tysta. Starka män, starka kvinnor, starka familjer, starka medborgare som sakta men säkert förgörs i dagens Sverige. Jag har medvetet valt att inte nämna var Per och Stina finns i landet, detta för att deras historia finns överallt. Tyvärr.

Jag och min medförfattare är två utav dessa starka medborgare och när jag Malin, fick erbjudandet att vara med och skriva denna viktiga berättelse insåg jag att vi bönder inte längre kan sitta tysta och ta emot. Våra kollegors berättelser måste berättas. Vi måste stå upp för vår rätt att leva och verka; För vår skull, för Sveriges skull men framförallt för dina barn och barnbarns skull. 

”Bonde” betyder bofast, kanske är det på grund utav det som så många av oss fortsätter kämpa. För att kärleken till jorden, skogen och djuren är för stark. Känslan av att vara den siste bonden i sin släkt, att ett flerhundraårigt slit till sist inte är värt någonting och att samtidigt se sin mark förvandlas från mångfald till enfald när den växer igen, det är en känsla ingen kollega ska behöva känna. Att mulen och klövens landskap inte finns mer. Ett klassiskt svenskt kulturlandskap kan bara formas av en ko och en bonde, i samklang med naturen såsom det varit sedan 14 000 år tillbaka då människan först landsteg i Sverige och började påverka landskapet.
 

”Men den som hejdat växtens fart

Och lägger jord igen

Begår en synd av grövre art

Än den som dräper män”


Skrivet 1918 av Nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldt som vid 21 års ålder tvingades se sitt föräldrahem säljas efter en konkurs. En händelse som påverkade resten av hans liv och återspeglas i flera dikter.

Några av våra kollegor klarade inte att se marken förfaras och jag vill dedikera boken till Er, Ni som gav mig inspiration när allt var mörkt och trots att Ni valde en annan väg är jag säker på att vi möts på andra sidan och att Ni är stolta över oss som blev kvar och kämpade för vår rätt att bruka jorden.
 

”Hans bestämmelse är att till sina barn överlämna medel för överlevnad (om möjligt mera tryggad än den han fick ärva). Hans ideal finns i det förgångna; hans förpliktelse ligger i en framtid som han själv aldrig kommer att få uppleva”. *


Lyft blicken och se din granne, se din bonde. Tänk på hur viktig denne är för samhället och för bygden och skänk en tacksam tanke till att det fortfarande finns några få som orkar stå upp mot en ohållbar situation. Gör medvetna val när du handlar, bakom varje livsmedel finns en bonde och varje livsmedel är värt så mycket mer än prislappen. För priset säger inte allt.

Vi är stolta bönder men inte till vilket pris som helst.   
Författarna

 

 *Utdrag från ”Gräs och rötter” som är en hyllning till bonden skriven av engelsmannen John Berger.

foto: Malin Sundin
foto: Malin Sundin

Bonden Per flyttar hem till släktgården med sin lilla familj, bygger en ny ladugård och satsar mot framtiden. Men någonting går fel. Sakta men säkert förändras klimatet omkring honom och hans familj. Omedvetet finner han sig snart i en ohållbar situation som oundvikligen leder fram till de fruktansvärda händelser som kulminerar med en olycka som kommer förändra både honom och alla omkring honom för all framtid.


De händelser som beskrivs har hänt men romanen och huvudpersonerna är fiktiva. Handlingen utspelar sig på en bondgård någonstans i Sverige. Det är en dokumentär roman med ett tydligt debattfokus och ett starkt inlägg i debatten om Sverige, landsbygden samt dina barn och barnbarns framtid.En berättelse om en tid som snart inte finns mer...

foto: Malin Sundin
foto: Malin Sundin