Vill Ni läsa och recensera Spilld mjölk? Tveka inte att kontakta mig på spilldmjolk@outlook.com 
Malin 070 63 98 536
 

Pressrelease gällande romanen SPILLD MJÖLK Spilld mjölk – En stark och tragisk skildring från Sveriges mjölkbönders verklighet.

En nutidsberättelse om en tid i förändring. Om en hel bransch och en bondefamilj i sönderfall. Konflikter, förtvivlan och svåra beslut med ödesdigra konsekvenser.

 

Spilld mjölk är en stark och mycket realistisk skildring av mjölkkrisen. Berättat inifrån av två mjölkbönder som valt olika vägar men ändå är så lika i sitt synsätt på jorden och djuren och lika oroade för framtiden.  

Romanen utspelar sig under ett mycket turbulent år för svenska mjölkbönder och visar på de katastrofala följder som blir av vartenda öres sänkning av mjölkpriset och varenda kronas ökning av kostnaderna.

Romanen kom till för att den anonyme författaren efter utbrändhet, p.g.a. den ohållbara situationen i branschen, kände sig tvungen att få ut sin frustration och sina insikter någonstans. Resultatet blev ett oredigerat manus som den namngivne författarinnan tog sig an och förädlade till en knivskarp samhällsskildring om en tid som snart inte finns mer. Bondens tid.

 

Bonden Per flyttar hem till släktgården med sin lilla familj, bygger en ny ladugård och satsar mot framtiden. Men någonting går fel. Sakta men säkert förändras klimatet omkring honom och hans familj. Omedvetet finner han sig snart i en ohållbar situation som oundvikligen leder fram till de fruktansvärda händelser som kulminerar med en olycka som kommer förändra både honom och alla omkring honom för all framtid.
 


De händelser som beskrivs har hänt på ett eller annat sätt, men romanen och huvudpersonerna är fiktiva. Handlingen utspelar sig på en bondgård någonstans i Sverige. Det är en dokumentär roman med ett tydligt debattfokus och ett starkt inlägg i debatten om Sverige, landsbygden samt dina barn och barnbarns framtid.

Romanen förklarar konsekvenserna av den uteblivna livsmedelsstategin och varför det nu är en brytningstid som påverkar och kommer påverka hela landet. Och landsbygdens framtid. Och Sveriges

För Per och många av hans kollegor är det redan för sent. Men det kanske inte är kört för alla? Ännu.

 

Läs mer på www.spilldmjolk.se                        www.facebook.com/spilldmjolk1

Pressinfo: Malin Sundin  070 63 98 536           spilldmjolk@outlook.com

”Spilld Mjölk är verkligheten. Inte tillrättalagt eller romantiserad. Spilld mjölk är en viktig berättelse”.

Staffan Danielsson. Riksdagsledamot. C